Som legotillverkare jobbar vi mot en rad olika kunder. Vår tveklöst största kund är dock Siwertell som tillverkar bulkhanteringsutrustning som används i hamnar och på fartyg världen över.

Andra kunder är processindustrier och tillverkare av pappersmassa, där man ofta använder skruvtransportörer. Inom Sundet Industrier har vi också en del gemensamma kunder och agerar dessutom kund åt varandra.

På bilderna syns några av våra kunders slutprodukter och där vi tillverkat bl.a. alla transportörer.