Skruva Teknik AB driver en mekanisk verkstad inriktad på legotillverkning och finns i Bjuv, i nordvästra Skåne. Här i den aktiva Öresundsregionen har vi nära till logistikcenter för både lastbil, flyg och sjöfrakt men också till stora kluster av kunder och specialister.

I våra lokaler har det tillverkats stålkonstruktioner och skruvtransportörer sedan 1974, och dessa har exporterats över stora delar av världen. Fram till 2002 var vi en produktionsenhet i det ursprungliga företaget Siwertell, efter olika ägarbyte senare benämnt Consilium, BMH Marine, MacGregor Bulk, Cargotec och nu återigen Siwertell.

2002 togs verksamheten över av personalen och Skruva Teknik AB bildades. 2008 togs bolaget över av Sundet Industrier. 2022 köptes bolaget av Malmöhus Invest AB

Vi har ett 40-tal medarbetare och deras yrkesskicklighet och långa erfarenhet är grunden i vår verksamhet.