De flesta komponenter vi tillverkar ska monteras helt eller delvis innan leverans. En del enheter ska genomgång olika tester. Det tar vi hand om.

Förutom rent mekaniska montage gör vi mycket rördragning för hydraulik och smörjning. Vi monterar pumpar, ventiler, slangar, filter med mera. Vi gör också elektriska montage ihop med underleverantörer.

Vi monterar också ihop kompletta maskiner, som mobila fartygslossare. Dessa är en slags komplicerade hopfällbara kranar monterade på en specialtrailer. De har egna dieseldrivna hydraulaggregat och är högt automatiserade med bl.a. radiostyrning. En del av maskinen tillverkas av oss medan annat kommer från specialister. Vi monterar och provkör sedan allt.