Att förädla plåt till metallkonstruktioner eller skruvar är våra medarbetares vardag.  Det kräver lång erfarenhet och speciella resurser för att skära, forma, svetsa och bearbeta plåtar och ämnen med upp till 150 mm tjocklek. Dessutom ofta i legerade och härdade stål. Enskilda produkter kan väga allt från några kilo till tiotals ton och ska kunna hanteras och bearbetas i ett stycke.Mycket av plåtbearbetningen utgörs av skruvar, men vi gör också mycket transportrör, inlopp, utlopp, maskinbäddar och andra detaljer. Vi tillverkar även balkar, plattformar och gångbanor och olika typer av fundament och torn.Oftast sätts produkterna samman hos oss och levereras målade, testade och förpackade i format lämpliga för transport med bil eller båt till slutanvändaren.

Till arbetet krävs kraftiga maskiner för valsning, bockning, pressning, dragning och positionering. Självklart svetsar vi också mycket, både sammanfogning och beläggning. Tillsammans med våra systerbolag inom Sundet Industrier klara vi det mesta.