Lokaler

Vi finns i väl anpassade industrilokaler på totalt ca 5000 m2. Dessa är fördelade på en 3000 m2 stor tillverkningshall, 2 montagehallar på 400 respektive 1000 m2 samt en maskinverkstad på 500 m2.

Vi har dessutom ca 6000 m2 till vårt förfogande utomhus.

I hallarna finns rejäla traverser med kapaciteter upp till 20 ton, totalt 12 st.

Det finns också mycket stora avvägda montagebäddar, där vi kan tillverka 30 meter långa enheter med tvärsnitt på över 4 x 3 meter som sedan kan lastas direkt på bil inne i lokalen!

Maskiner

Det mesta vi tillverkar kräver någon typ av maskinbearbetning. Till vår hjälp har vi en maskinpark anpassad för stora objekt och enstyckstillverkning. Moment som vi löpande gör själva är svarvning, borrning och arborrning.

Bland maskinparken märks egentillverkade specialmaskiner för skruvtillverkning. Andra större maskiner är ett arborrverk som tar arbetstycken på 12 ton och 2500x2000x1600 mm, en svarv som klarar 7,6 meter objekt med diameter 1250 mm , en kantpress med 300 ton/3 meter och en gradsax som tar 4 meter.

Förutom dessa finns maskiner för balansering, gasskärning, flera svarvar, kantfasning, valsning, ringbockning, rörbockning, flushning, borrning och dragning av kilspår.