Vårt erbjudande

Vi tar produkten från ax till limpa dvs får skärning av material till komplett montage

Information

Du hittar information om varje erbjudande genom att klicka på bilden.

Lager och logistik

Vi hanterar 100-tals ton stål varje år som gör vår lager- och logisitikhantering väldigt viktig

Maskinbearbetning

Vi maskinbearbetar svetsade detaljer för att hålla kraven på rakhet och tolerans.

Montage

Vi monterar våra skruvtransportörer i egen regi för att säkerställa leverans i rätt utförande.

Plåt och svets

Vi har unik kompetens inom valsning och tillverkning av specialrör med snäva toleranser.

Skruvtillvtransportörer & transportskruvar

Vi är specialister på tillverkning av & transportskruvar & skruvtransportörer