Skruvtransportör – en kostnadseffektiv lösning!

 

Vi är specialister på tillverkning av skruvtransportörer!

Vare sig det handlar om en liten skruvtrasnportör eller många större är vi en leverantör att lita på.

Skruvtransportörer – en välbeprövad teknik för materialhantering 

En skruvtransportör är ofta en kritisk komponent för effektiv förflyttning av bulkmaterial som exempelvis flis, sågspån, bark, pellets, spannmål, gödningsämne och används ofta som matarskruvar i olika tillverkningsprocesser. De kan vara horisontella, lutande eller vertikala. Lutningar större än 30° till 40° är inte att rekommendera och krävs större lutning bör man överväga en vertikal transportör istället.

De horisontella och lutande kan tillverkas i lite olika utförande, formade som ett U eller runda. Båda varianterna kan ha helt öppen ovandel eller öppningsbar ovandel. Ett annat alternativ är ett runt rör och här eftersträvar vi alltid att använda rör i standarddimensioner istället för att valsa ett till valfri diameter. Sen tillkommer det in  & utlopp och dessa är ofta specialdesignade för den aktuella applikationen. Det är även möjligt att ha mer än ett in- & utlopp. Ibland kan det finnas behov för rensluckor och då löser vi det.

Skruvtransportörer har många fördelar bl.a. har en täckt skruvtransportör den stora fördelen att den är ofta helt dammfri till skillnad från tex bandtransportörer samt att utmatningen ofta blir jämnare. Det uppstår aldrig något spill då transportören är helt innesluten. Ofta kan man ha större lutning på en skruvtransportör jämfört med en bandtransportör.

De vertikala är alltid runda och även här eftersträvar vi att använda rör i standarddimensioner. Till dessa tillkommer också både in och utlopp och ofta kan inloppet utformas och fungera som en liten buffert för ett jämnare utflöde. 

Vi tillverkar såväl ytterhöljet, eller tråget som vi kallar det, som själva transportskruven inuti i olika material och ofta klär vi insidan av tråget med olika typer av slitmaterial för ökad livslängd. Finns behovet levererar vi även driften i form av motor och eventuell växel anpassad just för ert behov.

Vid behov tar vi även fram kundunika konstruktionsunderlag, såsom tillverkningsritningar, dimensionerar drifter för att sedan leverera en komplett enhet målad enligt ert önskemål. Ibland finns det behov av smörjning av till exempel lager och då tar vi fram kundunika lösningar för detta.

Vi är specialister på tillverkning av skruvtransportörer vilket vi gjort i 50 år och kan leverera allt från korta upp till flera hundra meter långa skruvtransportörer och våra montörer har lång erfarenhet av denna typen av montage. För ökad livslängd är det viktigt att ändarna på transportören är parallella och ofta behöver man därför bearbeta ändarna och vi har den maskinparken som behövs vilket borgar för bra kvalitet och korta leveranstider. Se vår maskinpark här Maskinbearbetning – Skruva Teknik

Välkommen att höra av dig om just ditt behov så hjälper vi dig hela vägen! Vi hjälper till att ta fram rätt lösning för er aktuella applikation med hänsyn tagen till livslängd och pris. Vi är specialister på skruvtransportörer – det hör man ju på namnet!

Enklaste sättet är att klicka på offertknappen längst upp i menyn så tar vi det därifrån!

En stor kund till oss är Bruks-Siwertell som är världsledande inom lossning och lastning av torrbulk och där används uteslutande våra skruvtransportörer.

För mer info om deras maskiner se länken Ship unloading | Bruks Siwertell (bruks-siwertell.com)  

Vi har montörer specialiserade för at montera våra skruvtransportörer och montaget sker i en särskild montagehall anpassad för denna typen av montage med väldigt goda lyftmöjligheter. 

 

Abedin
Eddie
Magnus
Mikael
Pontus

Personalen

Det är vi som jobbar med Skruvtillverkning